XV Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie.

Po raz piętnasty w tym roku „Teatr Mały” w Tychach organizuje cieszącą się dużą popularnością w całym kraju „Tyską Zimę Poetycką”. Jest to ogólnopolski konkurs na tomik wierszy, skierowany do autorów, którzy swój debiut mają za sobą i wydali samodzielną książkę poetycką. Aby wziąć udział w nim należy do 30 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) nadesłać na adres „Teatru Małego” w Tychach (ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy z dopiskiem „Tyska Zima Poetycka”) maszynopis tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Opisany godłem maszynopis w postaci wydruków w formacie A4 należy przysłać obowiązkowo w czterech egzemplarzach (organizator prosi o nie dołączanie wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników). Powołane przez organizatora Jury przyzna tylko jedną nagrodę. Składa się na nią profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 złotych brutto. Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje „Teatr Mały” (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików w księgarniach internetowych i in.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2015 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz otrzymają zaproszenie na biesiadę poetycką, która jest planowana 27.02.2015 r. w Teatrze Małym, a która podsumuje konkurs. Będzie ona połączona z turniejem jednego wiersza (dla wszystkich zainteresowanych) i promocją wydanego drukiem tomiku.

Dodatkowe informacje: tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00 – 15.00); e-mail:  teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl, ewa@teatrmaly.tychy.pl.

Regulamin konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


trzy − jeden =