Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Całkiem niedawno, bo 21 marca 2016 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko ogłosiły regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Konkurs ten odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2016. Skierowany jest do autorów będących jeszcze przed debiutem poetyckim. Nagrodą jest druk debiutanckiego tomu wierszy. Jest zatem o co walczyć!

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza – regulamin

ogólnopolski konkurs poetyckiOrganizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, zaś partnerem Miasto Radomsko. Celem konkursu jaki założyli sobie Organizatorzy jest popularyzacja współczesnej poezji, której często coraz trudniej wybić się i przedostać do szerszego grona czytelników. Dlatego też nagrodą w konkursie jest wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego laureata.

Co ważne, w konkursie mogą wziąć udział również poeci zamieszkujący poza granicami naszego kraju. Istotne by byli to autorzy nie mający na swoim koncie żadnych publikacji książkowych, czyli najogólniej pisząc – przed debiutem.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym należy nadesłać zestaw 5-ciu wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Jednak muszą być one napisane w języku polskim.

Przesłane utwory należy podpisać godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem trzeba opisać dodatkową kopertę, w której powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres e-mail oraz krótka notka biograficzna. Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Termin (I etap) nadsyłania prac konkursowych mija 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Należy wysłać je na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko – z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Autorzy, którzy zostaną nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 15 września 2016 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Informację o przejściu do kolejnego etapu Organizatorzy przekażą zainteresowanym drogą telefoniczną i mailową.

Warto zauważyć, że Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury do drugiego etapu konkursu, zostaną zaproszeni na uroczysty jego finał – ogłoszenie wyników i wybór laureata. Koszt dojazdu (wyłącznie na terenie Polski) pokrywa Organizator konkursu.

Pełny regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza jest dostępny bezpośrednio na stronach MDK-u.

2 thoughts on “Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


dziewięć × = osiemnaście