Jerzy Granowski – Błyskawice dla dobrych ludzi

Jerzy Granowski - Błyskawice dla dobrych ludzi„Utwory Jerzego Granowskiego odbiegają od klasycznej formy gatunku. Autor wprowadza do haiku swoje refleksje, spostrzeżenia i niepokoje egzystencjalne. Ciekawym i oryginalnym pomysłem poety jest wprowadzenie spisu tematów zamiast treści.

W tomiku przeplatają i uzupełniają się dwa cykle tematyczne: klasyczny odnoszący się do pór roku i dnia oraz zaproponowany przez autora cykl wykraczający poza ramy wspomnianego gatunku (miasto, kolej, człowiek uwikłany). Książkę otwiera klasyczny temat „Wiosna”. Oto charakterystyczny przykład: „budzi się wiosna/gros motyli na kwiatach/samolot w locie” (s.5). Natomiast „We Florencji” jest przykładem cyklu wykraczającego poza ramy tematyczne haiku. Na uwagę zasługuje utwór: „na placyku/via Dante Alighieri/zapach poezji” (s.51).

 W kręgu zainteresowań autora, poza tematem miasta, jest kolej. „Złamany szlaban/sapie lokomotywa/krew na przejeździe” (cykl „Z torowiska”, s.117). Bardziej optymistycznym utworem z tego cyklu jest: „kolejka leśna/jedzie po wąskich torach/radość turystów” (s.123). Natomiast cykl „Nad mogiłą” pokazuje uwikłanie człowieka w historię i politykę: „Monte Cassino/tam krwią zroszone maki/-pamięć została” (s.35).
 
Powróćmy do tytułu książki: „Błyskawice dla dobrych ludzi”. Kim są dla autora dobrzy ludzie i dlaczego poświęcił właśnie im swoje utwory, a nie po prostu wszystkim ludziom? Odpowiedź znajdziemy w cyklu „Błyskawice”, na który składają się trzy haiku. Są to drogowskazy mówiące o odwiecznych wartościach moralnych, etycznych, religijnych, według których powinien żyć dobry, prawy człowiek.” – fragment recenzji autorstwa Izabeli Moniki Bill i Tadeusza Lira-Śliwy.

Jerzy Granowski – biogram

Jerzy Granowski (Juragos, Jorgos), dziennikarz, poeta, grafik – absolwent Wydziału Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako poeta debiutował w 1979 roku i należał do Koła Młodych Literatów przy ZLP O/Katowice. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Współzałożyciel i członek Grupy Poetyckiej Orion w Tychach i Literackiej PKP-Jazdy w Kielcach. Wiersze publikował w prasie śląskiej oraz w zbiorowych zeszytach, albumach i almanachach poetyckich, m. in.: Po ogrodach szeleszczą wspomnienia… (Piła 2006), Odrodzenie (Piła 2008), [Bez Tytułu] – Plezantropia (Piaseczno 2009), Wolny Wagon Poetycki (Warszawa 2010), Myśli w słowach zapisane (Kraków 2010), Szybki pociąg haiku (Warszawa 2011), Sudecki Pociąg Poetycki (Warszawa 2012), Skrajnie emocjonalni (Koszalin 2013), Letni Expres Poetycki (Warszawa 2013), Papilarne linie pióra (Koszalin 2014), kwartalnikach „Znaj” i „Poezja dzisiaj”. Jest autorem e-booka Na żelaznych drogach (Katowice 2008) ze słuchowiskami o tematyce kolejowej. Słuchowiska: Za pieniądze nawet do piekła (emisja antenowa 1982), Decyzje (emisja antenowa 1984), otrzymały nagrody główne Polskiego Radia Katowice i były wyemitowane w Radiowym Teatrze Wyobraźni w magazynie „Mikrofon i Muzy”. Tu też wyemitowano obszerne zestawy wierszy (1980 i 1981). W krakowskim wydawnictwie Miniatura w 2011 roku wydał książkę poetycką Wstaniemy o świcie, a w 2014 roku nakładem Studia Małych Form Graficznych w Katowicach wydał książkę z poezją haiku Błyskawice dla dobrych ludzi. W wielu książkach można przeczytać jego wstępy i posłowia, czy recenzje.

Jerzy Granowski – kontakt

Zobacz: Poetycka strefa Jerzego Granowskiego.

 Jerzy Granowski - Błyskawice dla dobrych ludzi - cała okładka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ pięć = jedenaście