Patronaty

Tyska Strona Poezji już samym pojawieniem się w sieci, ale i swoją działalnością w świecie realnym, chętnie promuje twórców literackich. Bez względu na to czy są to autorzy zajmujący się poezją, prozą, czy może parający się w felietonach, czy innymi odmianami twórczości pisanej. Sprzyja również osobom, które zajmują się niepisarskimi formami artystycznymi: malarzy, grafików, kompozytorów, muzyków.

Równie chętnie wspiera różnorakie wydarzenia kulturalne – koncerty, wystawy, publikacje tomików (spotkania z autorami), konkursy literackie.

Redakcja Tyskiej Strony Poezji zachęca organizatorów takich wydarzeń do współpracy. W ramach objęcia patronatem danej imprezy oferuje publikacje informacji o niej na stronach własnych (również na fan page serwisu Facebook) jak i na stronach serwisów z którymi współpracuje.

Zasady otrzymania patronatu:

  1. W pierwszej kolejności należy poinformować Redakcję o chęci otrzymania patronatu Tyskiej Strony Poezji nad swoją imprezą. Pożądaną formą kontaktu jest mail (redakcja@tyskastronapoezji.pl) z informacją o wydarzeniu oraz plakatem, jeśli jest już przygotowany. Materiały te pozwolą na przygotowanie opisów i artykułów promujących ową imprezę, które wyjdą spod pióra członków Redakcji TSP.
  2. Po przesłaniu potwierdzenia oczekuje się zamieszczenia na plakatach, ulotkach, biletach, koszulkach, bannerach itp. logotypu Tyskiej Strony Poezji.
  3. Dzięki umożliwieniu bezpłatnego wejścia członkowi Redakcji na wydarzenie objęte patronatem, Redakcja na życzenie organizatora przygotuje relację w formie artykułu lub fotorelację w formie galerii ze zdjęciami.
  4. W przypadku chęci dodatkowej promocji wydarzenia – dostarczenie Redakcji uzgodnionej wcześniej ilości bezpłatnych biletów czy też zaproszeń, które zostaną rozlosowane w konkursach, bądź wśród użytkowników profilu Tyskiej Strony Poezji w serwisie Facebook.